فایل word تحليل ترموديناميکي سيستم هاي تبريدجذبي سطحي خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ترموديناميکي سيستم هاي تبريدجذبي سطحي خورشيدي :


سال انتشار : 1395

دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی ازروشهای کاربردی برای ایجادسرمایش و تبریداستفاده ازانرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی است دراین میان استفاده ازسیستم های تبریدجذبی سطحی میتواند جذاب باشد هدف ازاین مقاله فایل word تحليل ترموديناميکي سيستم هاي تبريدجذبي سطحي خورشيدي با استفاده قانون اول ترمودینامیک و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی سیستم خواهد بود

لینک کمکی