فایل word تحليل ترموديناميکي سيستم هاي تهويه مطبوع جذبي سطحي خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ترموديناميکي سيستم هاي تهويه مطبوع جذبي سطحي خورشيدي :


سال انتشار : 1395

فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سیستم های تهویه مطبوع جذبی حجمی باوجود برتریهای فراوانی که نسبت به سیستم های تهویه مطبوع ترکمی دارند خود دارای کاستیهایی هستد که مطالعه روی آنها راپراهمیت ترکرده است هدف این مقاله تحلیلی ترمودینامیکی سیستم های تهویه مطبوع جذبی سطحی خورشیدی با استفاده ازقانون اول ترمودینامیک و بررسی شرایط و پارامترهای مختلف برای افزایش ضریب عملکرد سیستم می باشد

لینک کمکی