فایل word تحليل عددي پارامترهاي موثر درفرايند فلوفرمينگ جهت ساخت رينگ خودرو به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي پارامترهاي موثر درفرايند فلوفرمينگ جهت ساخت رينگ خودرو به روش المان محدود :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی ازموضوعات مهمی که اخیراموردتوجه صنایع خودروسازی قرارگرفته است مساله کاهش وزن خودرو است که علاوه برکاهش مصرف سوخت اثرات زیست محیطی مطلوبی هم به دنبال دارد فلوفرمینگ یک تکنولوژی کارامد جهت تولید بهینه رینگ های باوزن کم است زیرا دراین فرایند رینگ های بادقت ابعادی بالا و باضخامت کم قابل تولید است فلوفرمینگ جز روشهای بدون براده برداری بوده و درآن قطعه کار که عمدتا بصورت پیشفرم است درمنطقه بین غلتک و مندرل متحرک به صورت موضعی به تسلیم رسیده است و ناحیه تسلیم روی یک مسیرمارپیچ حرکت کرده و منجر به شکل دهی تمام قطعه می شود میزان کاهش ضخامت دیواره به خصوصیت موادورودی تعداد پاسهای فرایند سرعت پیشروی غلتک وابسته است هدف این مقاله شبیه سازی المان محدود و بررسی پارامترهای موثر برفرایند فلوفرمینگ جهت تولید رینگ خودرو است شبیه سازی موجب خواهد شددرک ما ازفرایند بالا رفته و اثرپارامترهای مختلف فرایند را باهزینه کمتر ببینیم شبیه سازی سه بعدی بااستفاده ازنرم افزار Abaqus6-14 انجام شده و جهت صحه گذاری برنتایج نرم افزار ازازمایشهای تجربی انجام شده و دراین زمینه استفاده گردیده که تطابق خوبی بین نتایج شبیه سازی و ازمایشهای تجربی مشاهده شد

لینک کمکی