فایل word ساخت پوششهاي کامپوزيتي نيکل باذرات تقويت کننده WC و بررسي خواص ريزساختاري، مکانيکي ورفتارخوردگي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساخت پوششهاي کامپوزيتي نيکل باذرات تقويت کننده WC و بررسي خواص ريزساختاري، مکانيکي ورفتارخوردگي آنها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین پژوهش الیاژسازی سطحی فولادst52 بوسیله قوس تنگستن و گازمحافظ آرگون TIG و به وسیله پودرکاربید تنگستن انجام شد برای ارزیابی ساختارمتالورژیکی خواص سایشی و مقاومت به خوردگی پوشش ازمیکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM سختی سنجی و تست پتانسیواستات استفاده شد خوردگی نمونه های تهیه شده توسط تست خوردگی یکنواخت مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازتست سایش نشان داد که درحالت کلی افزایش مقدارذرات تقویت کننده WC باعث افزایش مقاومت زمینه دربرابر تغییر فرم شده و درنهایت سبب بهبود مقاومت سایش نمونه ها میگردد نتایج تست خوردگی نشان داد که پتانسیل خوردگی یکنواخت نمونه ها با افزایش درصد فاز تقویت کننده نسبت به پتانسیل فولاد افزایش پیدا کرده و همچنین با افزایش درصد ذرات تقویت کننده کاربید تنگستن مقاومت به خوردگی نمونه ها افزایش پیدا کرد

لینک کمکی