فایل word طراحي بهينه شکلي پره حرارتي بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي GA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي بهينه شکلي پره حرارتي بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي GA :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پره حرارتی سطحی است که برای افزایش آهنگ انتقال حرارت ازسطح یک جسم جامد امتداد می یابد و جابجایی حرارتی را افزایش میدهد دراین مقاله برای رسیدن به حداکثر میزان انتقال حرارت ازطریق جابجایی و تشعشع با محیط اطراف به طراحی بهینه شکلی مجموعه ای ازپره ها می پردازد هدف ازبهینه سازی یافتن تعداد شکل و نحوه قرارگرفتن پره ها درکناریکدیگر است به گونه ای که بالاترین میزان انتقال حرارت بین پره و محیط اطراف حاصل گردد دراین مطالعه به منظور تولید شکل پره ها ازمنحنی های اسپلاین استفاده شده و بادرنظر گرفتن مختصات بهینه تعداد مشخصی نقاط کنترلی و تعدادپره ها به عنوان متغیر طراحی و همچنین بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ژنتیک به شکل بهینه پره دست پیدا می کند

لینک کمکی