فایل word طراحي تجهيزات مکانيکي بارويکرد استقلال معلولين درانتقال ازويلچر به خودروي شخصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي تجهيزات مکانيکي بارويکرد استقلال معلولين درانتقال ازويلچر به خودروي شخصي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

معلولیت هاوناتوانی های جسمی یکی ازمسائل اجتناب ناپذیرجوامع بشری می باشد سازگارکردن محیطهای شهری و وسایل حمل ونقل باوضعیت خاص معلولین به عنوان یک وظیفه مهم متوجه متخصصین و مسئولان می باشد طراحان محیطهای شهری و سیستم های حمل ونقل باید امکانات و شرایط خاصی را برای معلولین طراحی کنند که زندگی روزمره آنها را تسهیل کرده و و مشارکت درفعالیت های اجتماعی این قشر ازجامعه را افزایش داده و وابستگی آنها را به دیگران به حداقل برساند این تحقیق به بررسی برخی ازمشکلات معلولین تحت عنوان انتقال معلولین ازویلچر به خودروی شخصی بدون کمک دیگران و همچنین اشغال فضایی ازداخل خودرو توسط ویلچر می پردازد طراحی های گرافیکی به کمک نرم افزار شبیه سازی Solidworks صورت گرفت و سپس بررسی ابعاد تجهیزات جانبی نصب شده برروی خودروی ملی سمند و تعیین جنس آن به کمک فرمولهای طراحی محاسبه گردید از4طرح پیشنهادی اولیه بابررسیهای به عمل امده طرح نهایی که شامل صندلی متحرک و بازور مکاترونیکی بود برگزیده شد درمحاسبات انجام شده بادرنظر گرفتن بیشینه وزن معلول و وزن استاندارد ویلچر تنشها و خیزها محاسبه و باحدمجاز استاندارد آن مقایسه شدند که این مقادیر دربازه قابل قبولی ازنظر طراحی قرارداشتند

لینک کمکی