فایل word طراحي، تحليل و بررسي قالب تزريق پلاستيک، مطالعه موردي قاب ترموستات خانگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي، تحليل و بررسي قالب تزريق پلاستيک، مطالعه موردي قاب ترموستات خانگي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ترموستات برای ثابت نگهداشتن دما درمقدارتنظیم شده به کارمیرود این دستگاه باتوجه به دمای تنظیم شده فرمان مناسب جهت ایجادگرما یاسرما ازطریق کنتاکت یک رله به موتورفن کویل میدهد ترموستاتهای پیشرفته بانمایشگر لمسی به همراه امکانات متنوع برای کنترل انواع فن کوئل و سایرسیستم های تهویه مطبوع به کارمیروند و به تمام نیازهای کنترلی مدرن پاسخ می گویددراین مقاله طراحی تحلیل و ساخت قالب تزریق پلاستیک قاب ترموستات پیشرفته خانگی بررسی میشود دراین طرح به منظور افزایش نرخ تولید و بهره وری امکان قرارگیری هردوقسمت نرومادگی قاب ترموستات دریک قالب موردتحلیل و بررسی قرارگرفته است تمامی مراحل این قسمت به وسیله نرم افزار Moldflow Plastics Insight (MPI) تحلیل و شرایط بهینه قالب گیری مورد بررسی قرارگرفته و بانتایج تجربی مقایسه شده است مقایسه نتایج تجربی بانتایج حاصل ازتحلیل اجزای محدود نرم افزار MPI بیانگر تطابق خوب شرایط پیش بینی شده توسط نرم افزار بانتایج تجربی می باشد

لینک کمکی