فایل word مروري برفناوري موادتغيير فازدهنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري برفناوري موادتغيير فازدهنده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

روندرو به رشدمصرف انرژی درجهان که ازآن به عنوان بحران انرژی یادمیشود ورو به اتمام بودن سوختهای فسیلی به عنوان منابع اصلی تولیدانرژی به هرفعالیت که درزمینه مدیریت انرژی کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی صورت پذیرد اهمیت بسزایی داده است درسالهای اخیر ذخیره سازی انرژی حرارتی به عنوان یکی ازفناوریهای مهم و پیشرفته مدیریت انرژی موردتوجه قرارگرفته است سیستم های ذخیره انرژی حرارتی بهترین وکارامدترین روش برای تصحیح عدم تطابق بین عرضه و تقاضا درسیستم های انرژی است سیستم های ذخیره سازی انرژی اصطلاحا سیستم های ذخیره سازی گرما و سرما نامیده میشوند که انرژی را برای استفاده درزمان دیگر ذخیره می کنند برای اینکه قادر به بازیابی انرژی درزمان دیگری باشیم نیازمند یک فرایند برگشت پذیر و همچنین یک ماده باخواص مطلوبتریهستیم درطراحی یک سیستم ذخیره سازی انرژی که برمبنای موادتغییرفازدهنده عمل می کنند بایستی ماده تغییر فازدهنده مناسب با دمای ذوب مورد نظر انتخاب شود دراین پژوهش انواع موادتغییرفازدهنده برخی خواص و کاربردهای آنها مورد بررسی قرارگرفته اند

لینک کمکی