فایل word بررسي رسانه ها بر تصميم گيري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رسانه ها بر تصميم گيري سازماني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

آنچه در این پژوهش مورد نظر است ارزیابی تاثیرات یک رسانه بر یک عامل سازمانی: روابط کار به عنوان بنیادی ترین عامل سازمانی و روزنامه به مثابه یکی از مهم ترین رسانه های جمعی. روابط کار خود متاثر از متغیرهای محیطی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و نحوه شکل گیری آن نامحسوس است. همچنین تاثیر رسانه ها بر اجتماع- و از جمله کار- ناملموس؛ با این حال بررسی این تاثیرات ناملموس-روزنامه بر روابط کار- موضوع تحقیق حاضر است. طبیعی است که این سنجش نه قابل شمارش است و نه ملاک مشخصی برای اندازه گیری آن وجود دارد اما این پژوهش می کوشد با شیوه تحلیل محتوی این تاثیرات را بنمایاند. به این اعتبار تاثیر روزنامه کیهان در طی دوره ده ساله بر قانون کار مورد ملاحظه واقع شده و نقش و تاثیر اساسی یک رسانه در تغییر قانون کار و نیز تصمیم گیری های کلان سازمانی نشان داده شده است.

لینک کمکی