فایل word بررسي نقش و کارکرد رسانه ها در مقابله با چالشهاي جهاني شدن و نهادينه سازي فرهنگ ايراني(مورد مطالعه رسانه ملي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش و کارکرد رسانه ها در مقابله با چالشهاي جهاني شدن و نهادينه سازي فرهنگ ايراني(مورد مطالعه رسانه ملي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين‌المللي مديريت رسانه

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

قدرت رسانه ها در ساماندهی و کنترل افکار عمومی جهان و تأثیر گذاری بر سیاست ،فرهنگ و افکار ملت ها آن چنان اهمیت یافته است، که گفته می شود هر کسی بر رسانه های گروهی سلطه یابد بر یکی از قوی ترین بخش های این دوران سلطه خواهد داشت، حتی قدرتی افزونتر از قدرت یک دولت خواهد یافت. این رسانه واقعا چیست و چه کاربردی در« جهانی شدن» ، دارد، در دوره ی کنونی که عصر اطلاعات و تکنولوژی های نوین نام گرفته است،این رسانه ها هستند که با کارکردهای خود و به کارگیری شیوه های جدید اطلاع رسانی ، الگوهای نوین فرهنگی و اجتماعی را به جوامع وارد می کنند که جایگزین ارزش ها و الگوهای فرهنگی سنتی می شوند و به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها و الگوهای فرهنگی جوامع عمل می کنند . بنابراین ، رسانه ها نقش مهمی در گستره ی جهانی شدن ایفا نموده و یکی از عاملان اصلی جهانی شدن فرهنگ هستند .در این مقاله به بررسی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران و نیز به بررسی این مساله می پردازد که جهانی شدن چه تاثیری بر نقش رسانه ملی در حوزه فرهنگ داشته و این که عملکرد بهینه رسانه ملی در این زمینه چه باید باشد.

لینک کمکی