فایل word رسانه و مخاطب؛ راهکارهاي اعتمادسازي و جلب مخاطبان در رسانه هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رسانه و مخاطب؛ راهکارهاي اعتمادسازي و جلب مخاطبان در رسانه هاي ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از مسائل بنیادین و بسیار مهم در حوزه اطلاع رسانی رسانه های خبری، اعتمادسازی است. رسانه های خبری همواره در تلاشند تا ضریب اعتماد مخاطبان را نسبت به اخباری که ارائه می کنند، افزایش دهند؛ زیرا ادامه فعالیت این رسانه ها در گرو همین اعتماد و اطمینان مخاطب است. به عبارت دیگر اعتماد، واکنشی است که نتیجه آن پذیرفتن رسانه است و بی اعتمادی، واکنشی است که نتیجه آن، طرد و نفی رسانه خواهد بود. از سوی دیگر رسانه در دنیای امروز نمی تواند صرفاً به فراگیر بودن خود ببالد؛ بلکه رسانه های امروز به دنبال ارتباط های گروهی هستند تا تأثیر پیام آنان تخصصی تر و بالطبع بیشتر نزدیک به مطلوب نظر آنان باشد در نتیجه طبیعی است که مخاطب خود را در گروه های سنی، جمعیتی و فرهنگی خاص جست وجو می کنند و تلاش می کنند تا برنامه های خود را متناسب با دیدگاه ها، عقاید و فرهنگ آن مخاطبان، به نمایش بگذارند. در واقع یکی از اصولی که رسانه های جمعی به دنبال آن هستند، مخاطب سازی است. موضوع این پژوهش بررسی ارتباط رسانه و مخاطب در جامعه ایرانی و چگونه اعتمادسازی و جلب مخاطبان می باشد. روش انجام این تحقیق تحلیلی - توصیفی یا همان اسنادی است. پیشنهادات این تحقیق به تقویت جایگاه رسانه ها در میان مخاطبان کمک خواهد کرد.

لینک کمکی