فایل word روند پژوهي آينده تلويزيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روند پژوهي آينده تلويزيون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين‌المللي مديريت رسانه

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این مقاله تحولات صنعت رسانه با تأکید بر تلویزیون را از سه منظر فنی، محتوایی و مخاطب بررسی می کند و در این راستا، روندهایی که بیشترین تأثیر را بر آینده تلویزیون خواهند داشت موردتوجه قرارگرفته اند. روش پژوهش حاضر، از نوع پویش محیطی است. پویش محیطی یکی از روش های کیفی آینده پژوهی است که به دلیل پیچیدگی و پویایی محیط اهمیت ویژه ای دارد. در این نوشته به جست وجوی اطلاعاتی درباره ی روابط و اتفاقات جهانی درباره تلویزیون می پردازیم و بامطالعه و ثبت یافته ها، روندهای مهم را پایش کرده تا به دانش و آگاهی از محیط رسانه ای و آینده تلویزیون برسیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آینده تلویزیون یک تجربه چند صفحه نمایشی است که محتوای آن مناسب برای انتخاب های مخاطب است. تلویزیون به یک رسانه ممتاز تبدیل می شود که کیفیت جدیدی از نمایش را نمایندگی می کند. تعریف مجددی از تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر، موردنیاز خواهد بود. تلویزیون آینده، به وب، دوستان و لوازم الکترونیکی مصرفی خانه های هوشمند متصل خواهد شد و تلویزیون آینده، کانون اصلی مصرف رسانه ای ما است.

لینک کمکی