فایل word رهبري نوين راهبردي صنعت رسانه مبتني بر پارادايم کوانتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رهبري نوين راهبردي صنعت رسانه مبتني بر پارادايم کوانتومي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين‌المللي مديريت رسانه

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این مقاله، با نگاهی به جایگاه رسانه ها و تغییرات حوزه رسانه و سپهر رسانه ای جدید؛ روند تبدیل آن ها به صنایع رسانه ای و درنهایت مدیریت و رهبری این صنایع و اهمیت این نقش ها توضیح داده می شود. سپس به معرفی پارادایم کوانتومی به عنوان الگوی عمل در حوزه سیاست گذاری و رهبری نوین صنعت رسانه و چگونگی پیاده سازی مؤلفه های این پارادایم نزد ارباب رسانه ها می پردازد. این بررسی در قالب یک پیمایش کیفی و به روش اسنادی انجام گرفته است و درنهایت به این نتیجه می رسد که عدم شناخت این مفاهیم و به کارگیری نادرست آن ها در صنعت رسانه موجب اخلال درروند و کارایی صحیح رسانه های اثرگذار در سپهر رسانه ای جدید می شود چراکه تولیدات رسانه ای و در افقی بالاتر صنعت رسانه، نتیجه عملکرد فنی در بستر فرهنگ است که مهم ترین عامل پیشران آن عامل رهبری این صنعت است. به کارگیری الگوهای اثربخش رهبری نوین و تحول گرا در این حوزه می تواند راهگشای تهدیدها و ضعف ها و همچنین استفاده بهینه از قوت ها و فرصت ها باشد.

لینک کمکی