فایل word مديريت رسانه در اطلاع رساني در بحران و بلاياي طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت رسانه در اطلاع رساني در بحران و بلاياي طبيعي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بیشتر شهرهای بزرگ جهان با حوادث طبیعی دست به گریبان هستند. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. نگرانی اصلی در یک بحران،امنیت عمومی است. برنامه ریزی و آمادگی تیم بحران واکنش سریع تر و تصمیم گیری موثرتر بهمراه خواهد داشت وسرعت ودقت نقش مهمی در امنیت عمومی بازی میکند.این مطالعه کیفی با بررسی پژوهش های صورت گرفته پیرامون بلایای طبیعی و مصاحبه با اصحاب فن انجام شد، علاوه بر شناسایی کاستی ها، با ارائه شواهد از بلایای اخیر، پیشنهادی برای مدیریت رسانه ها جهت کمک به مدیریت بحران بالاخص در حوزه های اطلاع رسانی اجتماعی و سلامت ارائه شده است.با توجه به گستردگی بحران، اطلاع رسانی فقط از طریق سایت های وابسته به سازمان بسیار محدودو موجب نگرانی، اضطراب و ناامیدی مردم خواهد شد. لذا به کار گیری سیستم اطلاع رسانی انبوه جهت پاسخگویی و آگاه سازی مردم بسیار ضروری است. از سوی دیگر اطلاعات نادرست می تواند تهدیدی برای امنیت عمومی است.شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی صحیح و به موقع توسط مدیران بحران به واسطه رسانه های جمعی سبب می شود مردم اطلاعات مناسب دریافت کنند. با آموزش خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط سازمان های درگیر در مدیریت بحران می توان کارکرد رسانه‏ها در هر یک از مرحله‏ی بحران، شامل آموزش و آگاه‏سازی پیش از بحران، خبررسانی، آموزش و همراه‏سازی در حین وقوع بحران و تحلیل‏گری و آرامش‏بخشی پس از بحران را ارتقا داد.

لینک کمکی