فایل word نقش رسانه هاي مدرن در باز نمايي آموزه هاي دين (مطالعه موردي : وبگاه هاي مذهبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه هاي مدرن در باز نمايي آموزه هاي دين (مطالعه موردي : وبگاه هاي مذهبي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين‌المللي مديريت رسانه

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، رسانه های مدرن، به عنوان ابزاری موثر در ارتباطات اجتماعی به شمار می آیند و بخش عمده فرهنگ و ارزش های جوامع از طریق رسانه ها دریافت می شود . این رسانه ها تقریبا تمام روابط، پدیده ها و عناصر فرهنگی از جمله دین را متاثر کرده است ؛ از این رو پیوند میان دین و رسانه های جدید و نحوه تعامل آن ها با یکدیگر همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه بسیاری از کارشناسان حوزه دین و محققان حوزه رسانه قرار گرفته است . این پژوهش با توجه به ظهور مجموعه ای بزرگ از و بگاه های اینترنتی که محتوای خود را به طور مشخص معطوف به مذهب و معنویت قرار داده اند سعی در شناخت رابطه دین و رسانه در دنیای امروز دارد و در پی پاسخ به این سوال است که دین در رسانه های مدرن چگونه بازتاب یافته است ؟ نتایج پژوهش نشان دهنده توجه محافل مذهبی به خصوص مسیحیت، به رسانه های مدرن جهت ابلاغ آموزه های دینی و ابداع ظرفیت های جدید برای ارائه بهتر مفاهیم دینی می باشد . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوه گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای خواهد بود .

لینک کمکی