فایل word بررسي رابطه سواد رسانه اي با سبک زندگي مورد مطالعه: نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني منطقه شش تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سواد رسانه اي با سبک زندگي مورد مطالعه: نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني منطقه شش تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي رسانه، ارتباطات و آموزش هاي شهروندي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یکم کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه دست یابد. برای این که بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود مخاطبی داشت که بتواند در کنار بهره مندی آگاهانه و فعالانه از پیام های رسانه ای, زندگی خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن محافظت نماید; باید مهارتی نوین آموخته شود که از آن با نام سواد رسانه ای یاد می شود.سواد رسانه ای علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی که همان مهارت خواندن و نوشتن است , توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام و قدرت انتقال اطلاعات موجود در پیام به دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید می آورد. هم چنین با توان مند کردن فرد جهت درک شیوه کار و نحوه معنی سازی رسانه او را از مصرف زدگی صرف خارج کرده و از سبک زندگی او در برابر اثرات مخرب رسانه صیانت می نماید. لذا مسئله اساسی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با سبک زندگی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این مسئله در حوزه سواد رسانه ای از دیدگاه های پاتر, تامن و هابز, و پیرامون سبک زندگی از دیدگاه های وبر و وبلن استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که بین سواد رسانه ای و ابعاد آن شامل اگاهی ازاهداف پنهان پیامهای رسانه ای درک محتوای پیامهای رسانه ای گزینش اگاهانه پیامهای رسانه ای نگاه انتقادی به پیامهای رسانه ای و در نهایت تجزیه و تحلیل پیامهای رسانه ای با سبک زندگی و ابعاد آن شامل رفتارباوالدین ارتباط با جنس مخالف تفریحات رفتاردرمدرسه و نوع لباس پوشیدن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد

لینک کمکی