فایل word نقش رسانه ها در آموزش و تربيت شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه ها در آموزش و تربيت شهروندي :
آموزش هاي شهروندي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه نقش و جایگاه رسانه های ارتباطی در حدی است که نمی توان زندگی را بدون حضور آنها قابل تصور دانست و رسانه درکنار نهادهای دیگری که طرز تفکر افراد جامعه را می سازند، نقش عمده ای را ایفاء می کند. زمانی که سخن از رسانه ها به میانمی آید کارکردهای اطلاعاتی ، تفریحی و سرگرمی آن زودتر از دیگر کارکرد ها به ذهن می رسد ، حال آنکه کارکرد آموزشیرسانه از مهمترین کاربردهای آن است. برد آموزشی رسانه ها بسیار فراتر از خانواده ، همسالان و حتی آموزش و پرورش است واین مهم به علت گستره مخاطبانی است که از تمامی سنین ، جنسیت ، طبقه و اقشار مختلف در بر می گیرد. آموزش رسانه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد و مفاهیم و مضامین نا محدودی را در برمی گیرد. از جمله آموزش ها ، حوزه تربیت و آموزش مهارت های شهروندی است . رسانه ها می توانند در اشکال و محتوای متفاوت و گوناگون آموزش های لازمبرای زندگی در شهرها، کلان شهرها و بروز رفتارهای اجتماعی ، هنجارها و ارزشهای شهروندی را ارائه دهند. از میان رسانه ها برخی مانند تلویزیون و اینترنت به علت تعاملی بودن تأثیر بیشتری در این آموزش ها دارند. از یک طرف شهروندان دارای سواد رسانه ای می توانند از محتوای رسانه ها هوشمندانه عمل کرده و جنبه های مثبت را از منفی تشخیص دهند و از سوی دیگر خودآموزش رسانه ها می تواند سطح سواد رسانه ای مخاطبان را بالا ببرد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و تبیین مفاهیم شهروند ، شهروندی ،رسانه ها و کارکرد آنها ، به بررسی آموزش های شهروندی در رسانه ها می پردازیم.

لینک کمکی