فایل word ارائه الگوريتم بهينه سازي خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي فرا اکتشافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه الگوريتم بهينه سازي خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي فرا اکتشافي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بیسیم نشانگر یک تغییر پارادایم جدید در شبکه های موردی هستند. مصرف انرژی یکی از چالشهای اصلی در طراحی شبکه های حسگر بی سیم است؛ برای بهینه سازی مصرف انرژی پروتکل های بسیاری ارائه شده که الگوریتم Leach یکی از معروفترین آنهاست که بر مبنای چرخشتصادفی سرخوشه ها و توزیع مصرف انرژی میان تمام گرهها کار میکند؛ با این حال تنها به یک مدل احتمالی وابسته بوده و بازدهی بیشنیه انرژی را تضمین نمی کند. در این مقاله یک روشمناسب خوشهبندی بر مبنای الگوریتم های فرا اکتشافی به نام ECA ارائه میشود که با جمع کردن برخی اطلاعات از گره های حسگر (همچون فاصله از ایستگاه مبنا، انرژی باقیمانده، فاصله تا سرخوشه،ها و ...) سرخوشه های بهینه را انتخاب می کند و در نتیجه موجب تضمین عملکرد بهینه شبکه با افزایشطول عمر شبکه و کاهشمصرف انرژی حین برقراری ارتباط میان گره ها و توزیع متوازن بار میان تمامی گره ها می شود.

لینک کمکی