فایل word ارائه مدلي مبتني بر روش چندتايي جهت سيستم توصيه گر هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي مبتني بر روش چندتايي جهت سيستم توصيه گر هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استفاده از سیستم هایی توصیه گر، به منظور کمک به کاربران در انتخاب مواردی مانند خرید، فروش و موارد مشابه، روز به روز در حال افزایش است که باعث می شود در وقت و هزینه کاربر صرفه جویی شود. در تحقیقات انجام شده، روش هایی برای ارائه پیشنهاد مناسبتر در قالب روش های مبتنی بر همسایگی، شبکه عصبی خودسازمانده بدون ناظر ارائه گردید، اما علی رغم مفید بودن آنها در حوزه کاری خودشان، داده ها را از لحاظ اعتبار، نرمال بودن یا نبودن بررسی نکردند و این روش ها نیز بصورت همگن یا ناهمگن در این نوع سیستم ها مقایسه نشده اند. در این تحقیق، یک چارچوب توصیه گر همه منظوره و مبتنی بر مدل چندتایی ارائه شده که شامل روش های نزدیکترین همسایگی و شبکه عصبی خودسازمانده است که داده ها را از لحاظ نویز و پیروی از نوع خاص داده شامل نرمال یا غیرنرمال بودن پوشش می دهد. این مدل پیشنهادی برروی چندین بسته تور مسافرتی مناسب گردشگران، اعمال شده است و خروجی مطلوبی را براساس مقادیر ورودی پیشنهادی، ارائه می دهد. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی و پرسشنامه، نشان داد که مدل پیشنهادی توانسته است تا 92 درصد دقت پیش بینی مناسب را مطابق با سلایق گردشگر، بالا ببرد. نتیجه حاصل شده بهتر بودن الگوریتم پیشنهادی را نسبت به روش های دیگر نشان می دهد.

لینک کمکی