فایل word ارائه ي روش يکپارچه جهت ترکيب سرويس هاي وب معنايي خودکار با استفاده از Planning

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي روش يکپارچه جهت ترکيب سرويس هاي وب معنايي خودکار با استفاده از Planning :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله یکروشی کپارچه برای ترکیب سرویس های وب معنایی خودکار با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی هوش مصنوعی ارائه شده است. یک مزیت مهم این روشاین است که فرآیند ترکیب،همچنین کشف سرویس های اتمیک که قسمتی از ترکیب را فرامی گیرد، به طور قابل توجهی به وسیله یکی سازی یا تلفیق اطلاعات معنایی تسهیل می گردد. توصیفات سرویس وب OWL-S درون یک مسئله ی برنامه ریزی توصیف شده در یک روش استاندارد، با استفاده از PDDL تبدیل می شود، درحالی که اطلاعات معنایی برای افزایش کارایی فرآیند ترکیب همچنین برای تقریب سرویس ترکیبی بهینه زمانی که راه حل های دقیق یافت نمی شود، استفاده می شود. سیستم نرم افزارهایی، به نام PORSCEII و VLEPPO انجام می شود. PORSCEII مسئول تبدیل فرآیند، افزایش کارایی معنایی و مدیریت نتایج است. VLEPPO سیستم طرحریزی چندمنظوره قابل استفاده برای یافتن خودکار راه حل مسئله ها با استناد به طراح های خارجی است. همچنین یک نمونه مطالعاتی به منظور نشان دادن قابلیت ها، کارایی و پتانسیل روش ارائه شده است.

لینک کمکی