فایل word ارزيابي انباشت فريم در شبکه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي انباشت فريم در شبکه ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این مقاله طرحی را برای فریمهای صوتی انباشتی جهت تولید کردن سربار VoIP طراحی نموده است. برای ضمانت کردن کیفیت فریمهای صوتی انباشت، ما تاخیر انباشت و اتلاف بسته را ،که از طریق جریان اضافی میانگین حرکت نامنظم اتفاقی بوجود آمده، در نظر میگیریم. نتایج تحلیل کارکرد نشان میدهند که طرح پیشنهاد شده بطور موثری سربارهای VoIP را بدون تجزیه ی کیفیت بکارگیری صوتی، کاهش می دهد.

لینک کمکی