فایل word افزايش عدالت در شبکه هاي بي سيم چندگامي IEEE802,11e با استفاده از روش زمان بندي مبتني بر فرصت انتقال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افزايش عدالت در شبکه هاي بي سيم چندگامي IEEE802,11e با استفاده از روش زمان بندي مبتني بر فرصت انتقال :


سال انتشار : 1394

شبکه در 2030

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

عدم وجود عدالت در میان کلاس های ترافیکی با اولویت های مختلف یکی از مشکلات شبکه های چندگامی بی سیم است که می تواند باعث عدم تامین کیفیت خدمات در این شبکه ها شود. همچنین در این شبکه ها، میزان تاخیر بسته ها به دلیل ارسال آنها از طریق چندین گره نسبت به شبکه های تک گامی افزایش می یابد. در این مقاله یک روش کنترل پذیرش همراه با تنظیم پارامتر فرصت انتقال جریان ها، به منظور برقراری عدالت در شبکه و کاهش میزان تاخیر ارائه شده است. در این روش به هر کلاس سرویس با توجه به وزن تخصیصی آنها، سهمی از پهنای باند اختصاص داده می شود، مقدار پهنای باند تخصیصی ملاکی برای رد و یا پذیرش جریان ها خواهد بود. نتایج شبیه سازی حاصل از این روش نشان می دهد با استفاده از این روش، عدالت در استفاده از پهنای باند برای کلاس ها افزایش و میزان تاخیر نیز کاسته می شود.

لینک کمکی