فایل word بهينه سازي حل جدول زماني امتحانات با استفاده از ماشين هاي يادگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي حل جدول زماني امتحانات با استفاده از ماشين هاي يادگير :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق سعی خواهیم کرد تا ضمن ارائه مساله جدول زمانی امتحانات با استفاده از مفهوم ماشین های یادگیر توزیعی عمل انتخاب هیورستیک را به طور داینامیک و از بین تعدادی هیورستیک موفق و معروف انجام دهیم. به این ترتیب می توانیم بهترین ترکیب هیورستیک ها را به طور هوشمند انجام داده و مساله را عمومیت داده و منحصر به نمونه خاصی ننماییم. مضاف بر اینکه با هیورستیک بهترین پریود ، از درج امتحان انتخابی به طور تصادفی در دوره های زمانی خودداری کرده و تنها بر اساس میزان محدودیت نرم بهترین پریود را انتخاب نماییم. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم حاکی از نتایجی قابل مقایسه با برترین نتایج بدست آمده در این حوزه روی داده های محک معروف و حتی در موردی بهتر از آنها دارد.

لینک کمکی