فایل word روش جديدي براي رمزنگاري تصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم شيفت پيکسل ها و الگوريتم هيل توسعه يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش جديدي براي رمزنگاري تصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم شيفت پيکسل ها و الگوريتم هيل توسعه يافته :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با پیشرفت روزافزون شبکه های ارتباطی، سرعت انتقال داده های مختلف افزایش چشمگیری یافته است. از عوامل مهم در هر انتقال، حفظ امنیت داده ها و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به داده های انتقال یافته است. استفاده از رمزنگاری، یکی از روش های استفاده شده برای حفظ امنیت داده ها در طول مسیر انتقال است. امروزه با رشد شبکه های کامپیوتری، استفاده از ویدئو کنفرانس ها، انتقال اطلاعات نظامی، داده های تصویری و.... نیاز به رمزنگاری داده ها در انواع داده های تصویری، نقش مهمی را ایفاد می کند. رمزنگاری تصاویر، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند حجم بالای تصاویر انتقال یافته، حجم داده های اضافی برای رمزنگاری، ضریب همبستگی و تکرار بالای بین پیکسل ها، تفاوت زیادی با داده های متنی دارد؛ همین امر باعث شده، همه روش های رمزنگاری سنتی برای داده های تصویری مناسب نباشد و برای استفاده از روش های سنتی در رمزنگاری تصویر، تغییراتی در ساختار آنها به وجود آید. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم های شیفت پیکسل ها و الگوریتم رمزنگاری هیل به رمزنگاری تصاویر رنگی پرداخته شده است؛ از الگوریتم شیفت پیکسل ها، برای حفظ وابستگی و امنیت بیشتر رمزنگاری و از الگوریتم رمزنگاری هیل برای تغییر مقادیر پیکسل ها استفاده شده است. برای تحلیل کار آیی الگوریتم ارائه شده و برای مقایسه با سایر روش ها از تصاویر و روش های تحلیل استاندارد استفاده شده که نتایج حاصله، بهبود و کارآمدی الگوریتم ارائه شده را در مقایسه با الگوریتم هیل استاندارد( به ویژه در تصاویر با پیکسلهای مشابه) و در مقایسه با سایر الگریتم های مقایسه شده نشان می دهد.

لینک کمکی