فایل word روشهاي اندازه گيري قابليت اطمينان نرم افزار مبتني بر ميزان اتصال و انسجام بانگرشديد خارجي و داخلي کلاسها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روشهاي اندازه گيري قابليت اطمينان نرم افزار مبتني بر ميزان اتصال و انسجام بانگرشديد خارجي و داخلي کلاسها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

انسجام واتصال جزء مهم ترین معیارهای اندازه گیری برای سنجش صحت ساختاری سیستم های شی گرا و ارزیابی کیفیت طرح است. در توسعه نرم افزارهای شی گرا، انسجام به معنای مرتبط بودن عملکرد کلی و عمومی یک کلاس است درحالیکه اتصال به معنای میزان وابستگی یک کلاس به دیگر کلاس ها در یک سیستم شی گرا است. سنجش های انسجام و اتصال درجه تعامل و رابطه های بین عناصر کدمنبع مانند کلاس ها، روش ها و صفات سیستم های نرم افزاری شی گرا را هدف می گیرند. یکی از اهداف اصلی تجزیه وتحلیل وطراحی شی گرا، اجرای سیستم نرم افزاری است که در ان کلاسها اتصال پایین و انسجام بالا دارند. هدف این تحقیق مروری بر روشهای موجود برای اندازه گیری انسجام و اتصال است. در راستای این اندازه گیری در متریک انسجام علاوه بر روابط داخلی کلاسها، بعضی از روابط بین کلاسها نیز در نظر گرفته می شودواندازه گیری اتصال نیز بااستفاده از فازی سازی صورت گرفته است.

لینک کمکی