فایل word رويکردهاي تخمين اندازه کد مبدا براي سيستم هاي موضوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکردهاي تخمين اندازه کد مبدا براي سيستم هاي موضوعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پیش زمینه: اندازه کد مبدا برحسب SLOC (خطوط منبع کد) نهاده ورودی بسیاری از مدل های تخمین مراحل نرم افزار پارامتری است. هرچند در فاز اولیه توسعه نرم افزار در دسترس نیست. هدف: ما صحت رویکردهای تخمین SLOC اولیه برای سیستم موضوعی را با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نمودار طبقه ای UML آن که در فاز توسعه اولیه نرم افزار در دسترس است بررسی می کنیم. روش: ما از تکنیک های مدل سازی مختلف برای ساختن مدل های پیش بینی برای بررسی صحت شش نوع معیار به منظور تخمین SLOC استفاده می کنیم. تکنیک های به کار رفته شامل مدل های خطی، مدل های غیرخطی، مدل های درخت/قانون بنیان و مدل های نمونه بنیان است. معیارهای بررسی شده شامل معیارهای نمودار طبقه ای، نقاط موضوع پیش گویانه، معیار اندازه پروژه موضوعی، نقاط طبقه ای سریع و واقعی، نقاط طبقه ای موضوعی و نقاط تابع موضوعی است. نتایج: براساس 100 سیستم جاوای منبع باز دریافتیم که مدل پیش بینی ساخته شده با استفاده از معیار اندازه پروژه موضوعی و رگرسیون حداقل مربعات رایج با تبدیل های لگاریتمی به بالاترین صحت می رسد (MMRE میانگین= 0.19 و پیش بینی میانگین (25)= 0.74)

لینک کمکی