فایل word رويکردي بر مدلهاي به منظور پياده سازي مديريت پيکربندي نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکردي بر مدلهاي به منظور پياده سازي مديريت پيکربندي نرم افزار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این مقاله ترجمه مقاله isi می باشد. کنترل فرآیند تکامل نرم افزار در جهت بکار گیری آیتم های نرم افزاری معتبر و تست شده در نسخه ی نهایی آنرا را می توان به عنوان دامنه ی اصلی مدیریت پیکربندی نرم افزار در نظر گرفت. در همین راستا، مدیریت پیکربندی نرم افزار باید بتواند راهکارها و راه حلهایی را برای وظایفی همچون تشخیص آیتم های پیکربندی نرم افزار، کنترل نسخه ی نرم افزار، مدیریت ساخت و توسعه نرم افزار و غیره فراهم سازد. در این مقاله قصد داریم تا یک روش مدل محور جدیدی را برای پیاده سازی مدیریت پیکربندی نرم افزار ارائه دهیم. این روش جدید، به وسیله ی مجموعه ای از مدل ها مورد پشتیبانی قرار گرفته تا بتواند فرآیند مدیریت پیکربندی نرم افزار را از دیده ای مختلف تشریح نماید. این روش جدید می تواند به سازماندهی راهکارهای موجود و آن هم به شکلی پارامتری که توانایی استفاده ی مجدد از روش را افزایش می دهد بپردازد. مقاله ی پیش رو، به معرفی مسائل موجود در حوزه ی مدیریت پیکربندی نرم افزار پرداخته و گرایش های اصلی به سمت ارائه ی راهکارهای جدید برای پاسخ به آنها را ارائه می دهد. پس از این معرفی، یک روش مدل محور تشریح خواهد شد. دومین بخش از این مقاله نیز مدل هایی را برای روش جدید فراهم ساخته است. ارائه ی این مدل ها به همراه یک مطالعه ی موردی ساده شده می تواند کاربرد عملی این مدلها را تشریح نماید. در نهایت نیز جهت گیری های پژوهشی آینده ارائه گردیده است.

لینک کمکی