فایل word طراحي سيستم هوشمند تصميم يار دندانپزشکي با استفاده از شبکه بيزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم هوشمند تصميم يار دندانپزشکي با استفاده از شبکه بيزين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم در عصر حاضر طراحی سیستم های تصمیم یار هوشمند در حوزه های مختلف می باشد. چالشاصلی در این زمینه نحوه ی برخورد با عدم قطعیت ذاتی موجود در پدیده های طبیعی می باشد. از آنجا کهشبکه بیزین دارای بنیاد ریاضی قوی بوده و یکی از تکنیک های مناسب برای برخورد با عدم قطعیت برپایه روابط احتمالی می باشد در این مقاله با استفاده از شبکه بیزین، سیستم هوشمند تصمیم یار دندانپزشکی طراحی شده است که ضمن کمک به دندانپزشکان برای اتخاذ تصمیم درست، می تواند برای آموزش دانشجویان دندانپزشکی و جهت کمک به افراد برای تشخیص نوع درمان و میزان هزینه ها نیز استفاده شود.

لینک کمکی