فایل word بررسي تاثير نظريه هاي محتوايي و فرآيندي انگيزش در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نظريه هاي محتوايي و فرآيندي انگيزش در سازمان ها :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی ،فنون انگیزشیمورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فن آوری نقش انسان به عنوانعامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.از بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد که انگیزش پیچیده ترین و موثرترین متغیر مستقل در رفتار سازمانی و یک فرآیند روانشناختی مبنایی و محوری در تبیین رفتارهای انسانی است بر این اساس یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، آگاهی آنان از انگیزش و نظریه های انگیزش و شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تااهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند. برای ایجاد انگیزش، لازم است که نیازها شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود. چالش اصلی یک سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش های شخصی کارکنان است. بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل )تعامل( فرد با موقعیتی است که در آن قرار می گیرد.

لینک کمکی