فایل word بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر حجم معاملات و توسعه بازار سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر حجم معاملات و توسعه بازار سهام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف بهبود مفاهیم فناوری ،فهم سنتی و تجارت سهام الکترونیکی است.این پایان نامه به بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات برگسترش بازار سرمایه می پردازد.به کار گیریفناوری اطلاعات منجر به مستحکم شدن فرایند مبادلاتالکترونیکی می شود.بدون شک فهم فرهنگی و درست مفاهیم فناوری اطلاعات و به کارگیری آن به افزایش بازده می انجامد.در این پژوهش بعد از مروری بر تحقیقات قبلی تلاش شده است تا از طریق تحلیل رگرسیون اثر فناوری اطلاعات بر توسعه بازار سهام و حجم معاملات بررسی شود.نتایج حاصل از این پژوهش با اطمینان 95 / 0 نشان می دهد که بین فناوریاطلاعات و توسعه بازار سهام و حجم معاملات تأثیر معناداری وجود دارد. در پایان پیشنهاد و راه حل هایی برای رشد فناوری اطلاعات در بازار بورس ارایه شده است

لینک کمکی