فایل word بررسي وتحليل مباني فکري مرتبط با مديريت دانش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وتحليل مباني فکري مرتبط با مديريت دانش در سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه ، بررسی وتحلیل مبانی فکری مدیریت دانش در سازمان بود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات و مهارتهای مهمی را که به عنوان حافظه سازمانیمحسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجوددارند ، شناسایی ، انتخاب ، سازماندهی ، ومنتشر نمایند. این امر سازمان را برای حل مسائل یادگیری ، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویابه صورت کارا و موثر قادر می سازد . افزایش کارایی سازمان ، ارائه خدمات بهتر به مشتریان ومنافع حاصل از رشد و نوآوری از مزایای مدیریت دانش محسوب می گردد. مدیریت دانش عبارتست از: تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیمگیریهای شرکت دخیل هستند بتوانند از آن استفاده کنند . مدیریت دانایی به سازمانها یاری میکند تا بتوانند مشکلات سازمانی را حل کنند

لینک کمکی