فایل word بررسي ويژگي هاي فرهنگي/تاريخي بر ارزيابي تصوير ازکلان شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگي هاي فرهنگي/تاريخي بر ارزيابي تصوير ازکلان شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

جهانگردی یکی ازعناصرتوسعه بسیارزیاد تحرکات مربوط به جابجایی ها و سرگرمی ها است کاهش مدت زمان کار افزایش وقت سرگرمی ناشی ازآن و بهبود شرایط جابجایی فرایندی شناخته شده ازتقسیم حرکت های جهانگردی است که باکوتاه شدن مدت اقامت و غالبا مسافت های طی شده همراه است و جزو تفکیک ناپذیردررشد و تحرک و جابجایی کوتاه مدت گدشگری گردیده است بنابراین جاذبه های شهری نقشی مههم و محرک درپیدایی جهانگردی شهری و توسعه آن ایفا می کند بدیهی است مهمترین فضاهایی که مورداقامت گردشگران قرار میگیرد فضاهای شهری هستند که ازدیرباز جذابترین فضاها را تشکیل میدادند زیرا شهرها پیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه های انسان را تشکیل میدهند براین اساس هدف ازارایه این پژوهش بررسی ویژگیهای فرهنگی تاریخی برارزیابی تصویر ازکلانشهر کرمانشاه است این مدل شامل متغیرهای مستقل میراث فرهنگی /تاریخی /مذهبی تحصیلات و دانشگاه مشکلات اجتماعی فرهنگ شهر و تصویر اسطوره ای برمتغیر وابسته ارزیابی تصویرشهر است روش بکاررفته دراین تقحیق روش توصیفی پیمایشی می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده است

لینک کمکی