فایل word برنامه ريزي و مديريت استراتژيک و نقش آن در پيشبرد اهداف منابع انساني سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي و مديريت استراتژيک و نقش آن در پيشبرد اهداف منابع انساني سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی ازجاذبه های رویکردهای مدیریتی رسیدن به سود بیشتر برای سازمان است این مسئله خصوصا درباره مدیریت استراتژیک باتاثیر عمده ای که برتدوین و اجرای برنامه دارد صدق می کند ازاهمیت بیشتری برخوردار است با نگاهی دقیق به مفهوم استراتژیک میتوان به ضرورت استفاده ازآن پی برد و باتوجه به تصمیمات سازمانی و بزرگ شدن سازمان ها لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با مسائل بیشتر ازگذشته احساس میشود امروزه برای پاسخگویی به چالشهای رقابتی پیشروی سازمان ها و دستیابی به اهداف و بقا و سودآوری درجهان پویای کنونی یکی ازمولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان هامتمرکز شدن بروظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است هدف مدیریت استراتزیک منابع انسانی ایجادچشم اندازی است که باآن مسائل اساسی مرتبط با کارکنان مشخص میشود مدیریت استراتژیک باتکیه برذهنیتی پویا اینده نگر جامع و اقتضایی راه حل بسیاری ازمسائل سازمان ها است پایه این نوع مدیریت براساس میزان درک مدیران ازشرکت های رقیب بازارها قیمت ها توزیع کنندگان دولت ها و تمام کسانی است که به نوعی باآن سازمان درارتباط هستند که این مهم تعیین کننده موقعیت سازمان برای تصمیم گیریهای استراتژیکی می باشد

لینک کمکی