فایل word برندهاي لوکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برندهاي لوکس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

فایل word برندهاي لوکس تنها به بازارهای توسعه یافته غرب محدود نیستند و به بازارهای کشورهای در حال توسعه و ثروتمند شرق نیز کشیده شده اندو با وجود اثرات بحرانهای اقتصادی که در جهان وجود دارد به سرعت در حال رشد هستند ،تخمین زده شده است که مصرفکنندگان محصولات لوکس طی بیست سال گذشته سه برابر شدهاند.با توجه به نیاز کشور در این زمینه در این بررسی به مرور عوامل اثر گذار بر خرید فایل word برندهاي لوکس و مفهوم لوکس و سطوح آن، و درکی از اینکه چرا مصرفکنندگان تمایل به خرید فایل word برندهاي لوکس دارند ، همچنین تأثیر جنسیت روی فایل word برندهاي لوکس ، چگونگی کاربرد هنر در جذب مشتریان فایل word برندهاي لوکس ،و اینکه مشتریان چه برندهایی را ترجیح می دهند پرداخته شده است . بنابراین مدیران بازاریابی فایل word برندهاي لوکس میتوانند از نتایج این بررسی استفاده کنند تا خرید بیشتری از مصرفکنندگان بازار هدفشان به دست آورند

لینک کمکی