فایل word بکارگيري تکنيکQFD در ارائه راهکارهاي بهبود بازاريابي الکترونيکي در مجتمع بندري شهيد رجايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بکارگيري تکنيکQFD در ارائه راهکارهاي بهبود بازاريابي الکترونيکي در مجتمع بندري شهيد رجايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تغیر شیوههای سنتی و مرسوم بازاریابی برای شرکتهایی که ماهیت فعالیتشان بیشتر وابسته به برقراری ارتباط موثربا مشتریان و حفظ روابط بین المللی است، از ملزومات بقا در دنیای پر رقابت کسب و کار امروزی است. در این راستا شیوهبازاریابی الکترونیکی، به عنوان ابزار موثر در اختیار سازمانهای تجاری و بازرگانی قرار دارد. مجتمع بندری شهید رجایی نیز به عنوان یک سازمان تجاری، با توجه به افت عملکرد در طی سالهای اخیر و رقابت شدید با سایر بنادر تجاری منطقه،نیازمند بهره گیری از این ابزار است. در این مطالعه بر اساس مدل ارائه شده توسط سید جوادین و همکاران در زمینه استراتژی های بازاریابی الکترونیکی و به کمک تکنیکQFD و نظرات خبرگان دانشگاهی و متخصصین حاضر در اداره بنادر استان هرمزگان، راهکارهای بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی در این بندر شناسایی شده است. همچنین به کمک خروجی های این تکنیک، این راهکارها اولویت بندی شده اند. بکارگیری این راهکارها می تواند به بهبود وضعیت بازاریابی الکترونیکی در مجتمع بندری شهید رجایی کمک نماید. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور ادامه این روند مطالعاتی در بندر شهید رجایی در پژوهشهای آتی ارائه شده است

لینک کمکی