فایل word تحقق بخشي مزيت رقابتي مديريت روابط کارکنان با استفاده از فن آوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقق بخشي مزيت رقابتي مديريت روابط کارکنان با استفاده از فن آوري اطلاعات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مدیریت روابط کارکنان، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابل ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تاسیس و رو به رشد است ولی با توجهبه مدیریت روابط کارکنان، دانش و توافقات کمی در این رابطه موجود می باشد. بنابراین، مقاله پیش رو بر این تلش استوار است تا مفاهیم و تعاریف این تحقیق را روشن و بیان سازد. اجزای تشکیل دهنده ی فرایندی و استراتژیکی فناوریدر مدیریت روابط کارکنان، مشتق شده و بر اساس نظریه مدیریت ارتباط با ارباب رجوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه، یک طرح کلی از مفهوم جالب و قابل توجه ارائه می گردد. بر اساس طرح مذکور، مفاهیم عمده برای جزییات مفهومی بیشتر، اساس تئوری و ارزیابی تجربی از مدیریت روابط کارکنان به منظور ارائه دستورالعمل هایی برای تحقیقات آتی بدست آمده است

لینک کمکی