فایل word تحليل تاثير مديريت زنجيره تامين چابک بر عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل تاثير مديريت زنجيره تامين چابک بر عملکرد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه زنجیره تامین چابک عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می شود و چنین صنایعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت می باشند .بررسی ها نیز نشان داده است که زنجیره تامین های جهانی از طریق چهار مجرای کارآفرینی، نوآوری، تغییر فناوری ها و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند. مدیریت زنجیره تامین چابک و مدیریت زنجیره سازگارنه تنها با توسعه محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید در ارتباط می باشد، بلکه یکی از مهترین عواملی است که کارخانجات می توانند با بکارگیری درست از آن به تامین بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا در محیط رقابتی شدید پرداخته و از این طریق به حیات خود ادامه دهند. بررسی مدیریت زنجیره تامین چابک و مدیریت زنجیره سازگار درمحیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیازهای تدوین برنامه های بهبود برای آنها میباشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمانها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود میباشد. از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین چابک و مدیریت زنجیره سازگار بر عملکرد پرداختیم . پرسشنامه ای تدوینشد و بین 19 نفر از کارشناسان شرکت آذین گستر توزیع گردید . نتایج نشان داد که مدیریت زنجیره تامین چابک و مدیریت زنجیره سازگار بر عملکرد تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی