فایل word تحليل ويژگي هاي مورد انتظار مشتري از کيفيت شيرينيهاي سنتي کرمانشاه با استفاده از مدل کانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ويژگي هاي مورد انتظار مشتري از کيفيت شيرينيهاي سنتي کرمانشاه با استفاده از مدل کانو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه اکثر سازمانها اهمیت ارائه خدمات به مشتریان را شناخته اند. با این حال حتی بهترین سازمان ها نیز در ارائه خدمات و یا تولید محصولات و سیاست هایشان خطاهایی دارند. تنها راه برای تصحیح خطا بهبود خدمات می باشد. بهبود موفقیت آمیزخدمات می تواند ادراکات مشتری از کیفیت خدمات و سازمان را افزایش دهد. همچنین می تواند منجر به ارتباطات مثبت، افزایش رضایت مشتری، ایجاد ارتباط با مشتریان و وفاداری مشتریان شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی رضایتمندیمشتری از کیفیت خوشه شیرینیهای سنتی کرمانشاه با استفاده از مدل کانو می باشد. تحلیل کانو یکی از ابزار های اندازه گیریکیفیت برای اولویت بندی خواسته های مشتریان بر اساس تاثیر آنها در رضایت و خوشنودی مشتری است. تحلیل کانو کمک می کند تا برای مشتریان مختلف الزاماتی که دارای اولویت بیشتری هستند تعیین شود. مدل کانو راهی مناسب برای بررسیویژگی های مورد انتظار مشتری می باشد. با استفاده از مدل کانو می توان نیازهای مشتریان را از طریق طبقه بندی آنها به چند گروه و نیز تعیین جایگاه هر نیاز در یک نمودار تعیین کرد. در این پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته نیازهای مشتریان براساس مدل کانو و نیز پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان استفاده شده است

لینک کمکی