فایل word تسهيم دانش در سازمان با استفاده از فرايند سلسله مراتبيAHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تسهيم دانش در سازمان با استفاده از فرايند سلسله مراتبيAHP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مطابق با تعریف مدیریت دانش ، تسهیم دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است . از این رو ، یکی ازچالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن انچه که میدانند می باشد دربرخی ازسازمانها، به اشتراک گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی د یگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حکمفرمایی می کند. بسیاری از سازمانهای روشن فکر، استراتژی هایی را با هدف تغییر این نگرش های منسوخ شده اغاز کرده اند . آنها عوامل انگیزشی متنوعی را به کار گرفته اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان خود مصمم و جدی هستند مدیریت دانش یک عامل مهم است که می تواند موفقیت عملیات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد این موضوع باعث می شود که بمورت آشکار و واضح نیاز به ثبات به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان فراهم گردد .این مطالعه تشریح یک تحقیق با بهره گیری از سه مقاله منتخب می باشد که ابتدا عوامل موثر در تسهیم دانش در سه مقاله مورد نظر شنساایی شد و سپس براساس مدل بهره وری منابع انسانی خواستن توانستن امکان داشتن Afrazeh,2001/Afrazeh ,Bartsch,Hinterhuber 2004 و ازطریق روش سلسله مراتبی AHP رتبه بندی این عوامل درچندسازمان مورد بررسی قرارگرفت

لینک کمکی