فایل word حسابداري مديريت و نقش آن در بهبود اداره امور واحدهاي اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابداري مديريت و نقش آن در بهبود اداره امور واحدهاي اقتصادي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه حسابداری مدیریت در یک موقعیت حیاتی قرار دارد. بسیاری از دانشگاهیان براین نکته تأکید دارند که نقش حسابداری مدیریت به یک وضعیت حرفه ای تغییر یافته است. حسابداران مدیریت به طور فزاینده ای در نقش شریکمؤسسات دیده می شوند و بیشتر بر روی موضوعات کلیدی ماوراء مرزهای حسابداری مالی سنتی تکیه دارند. این وظایف جدید، با وظایف سنتی حسابداران مدیریت ترکیب شده و حسابداری مدیریت را به سمت مسئولیت پاسخگویی و مسئولیتپذیری هدایت می کند. این مقاله به بررسی کارآیی ابزارهای فایل word حسابداري مديريت و نقش آن در بهبود اداره امور واحدهاي اقتصادي می پردازد. ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم در حوزه حسابداری مدیریت پرداخته می شود سپس با تشریح ابزارهای نوین حسابداری مدیریت سعی می شود تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص گردد. چنین نتیجه گیری می شود که سیستم های نوین حسابداری مدیریت انقلابی هستند در سیستم های هزینه یابی، و می توانند به عنوان ابزارهایی قوی جهت حل مشکلات گوناگون مدیریت و دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود تصمیم گیری توسط مدیران و کارکنان بکار برده شوند. بدیهی است در صورت رفع موانع و کارآمدی سیستم های حسابداری مدیریت گامهای بلندتری در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان برداشته خواهد شد

لینک کمکی