فایل word دسته بندي و رمز گذاري اطلاعات حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دسته بندي و رمز گذاري اطلاعات حسابداري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

حسابداری به مرحله ای رسیده است که سرعت پیشرفت در تحقیقات و توسعه سیستم اطلاعات در آن تا حدودی بستگی به میزان ارائه چهارچوبی برای دسته بندی و تحلیل روش های ثبت، پردازش، تهیه گزارش و استفاده از داده ها دارد.میزان ساخت چنین چهارچوبی در رشته های مختلف علمی، متفاوت است. همچنین، این میزان در حوزه های مختلف یک رشته علمی مفروض در یک زمان خاص متفاوت است. تمامی قسمت های یک رشته ، معمولا با سرعت ثابتی پیشرفت نمی کنند.برای مثال، در سیستم های حسابداری، برخی از روش ها همچون روش های طراحی شواهد اولیه به شدت پیشرفت نموده اند. سایر روش ها همچون روش های دسته بندی انواع جریان اطلاعاتی و اندازه گیری حجم و سرعت جریان کمتر بررسی شده اند. هدف این مقاله، ارائهی چهارچوب مشابهی برای دسته بندی و رمزگذاری اطلاعات حسابداری و توضیح چگونگی راحتتر وسازنده ترشدن حسابداری با استفاده از این چهارچوب پیشنهادی می باشد. به طور دقیق تر، این مقاله، چهارچوبی برای دسته بندی و تحلیل اطلاعات حسابداری ارائه میکند. این مقاله ، موارد زیر را نشان می دهد: چرا ارائه ی چهارچوبی نظری مطلوب است؟ چگونه می توان چنین چهارچوبی را ساخت؟ چگونه می توان آن را رمز گذاری کرد؟چگونه می توان روابط درونی قسمت های چهارچوب را با الگویی منسجم برقرار ساخت؟ چگونه می توان پیشرفت های جدیدی را افزود؟ هدف این راهکار اینست که در عین علمی بودن، حالتی توصیفی داشته باشد؛ نه هنجاری. هدف، ارائه ی روشی برای انجامتحقیق نظام یافته سیستم های اطلاعاتی حسابداری به عنوان حوزه ی وسیعی از فعالیت های انسانی می باشد. برخی ازحسابداران، این راهکار را زیر سوال برده اند و معتقدند که چنین راهکاری، از یکنواختی اصول و عملیات حسابداری پشتیبانی می کند یا به چنین امری ختم می شود. این مقاله، چنین هدفی را دنبال نمی کند. این مقاله تلاش دارد تا ساختاری را ارائه کند کهدر آن، هر اصل قابل درک حسابداری را می توان بدون در نظر گرفتن مطلوبیت آن شناسایی و دسته بندی کرد یعنی روشی که عمومی و منطقیست و آن را میتوان برای هر نوع اطلاعاتی به کار برد.

لینک کمکی