فایل word دستيابي به مديريت فناوري اطلاعات استراتژيک ازطريق استراتژي کسب و کار و فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دستيابي به مديريت فناوري اطلاعات استراتژيک ازطريق استراتژي کسب و کار و فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت فناوری اطلاعات استراتژیک )برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات( یکی از عوامل اساسی یکپارچگی استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات و حصول مزیت رقابتی در بازار به منظور دستیابی به یک مدیریت فناوریاطلاعات استراتژیک مورد توجه می باشد. با این وجود شواهدی از شکست های متعدد شرکت ها در این حوزه هستیم. یکی از دلایل نرخ بالای شکست برنامه ریزی های استراتژیک در سازمان ها، توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایر عوامل سازمانی می باشد. در این راستا، ارزیابی آمادگی سازمان برای همراستایی فناوری و استراتژی کسب و کار باید بهعنوان نقطه اولیه و شروع فعالیت طرحهای جامع فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق نسبت به ارائه ارتباط بین استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات جهت برقراری این همراستایی اقدام میکنیم. این امر از طریق تقسیم بندی استراتژی شرکت ها، بررسی ترکیب نوع استراتژی شرکت ها با نوع مدیریت استراتژی از طریق رابطهCONو نهایتا به ارتباط بین استراتژی کسب و کار و فناوی اطلاعات و تاثیر متغیرها در سطح کلان به منظور موفقیت در دستیابی به مدیریت فناوری اطلاعات استراتژیک می پردازیم. در ادامه نیز با ارائه نتیجه گیری نهایی سعی به ارائه نتایج و پیشنهادات به منظور بهبود جریانات مرتبط می پردازیم

لینک کمکی