فایل word مباني و مفاهيم فرهنگ نوآوري در آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مباني و مفاهيم فرهنگ نوآوري در آموزش عالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و استفاده صحیح وجهت دار از استعداد ها و توانایی های افراد را بر عهده دارد که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و... در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و فرهنگ نوآوری در سطوح سازمانی می باشند. در مقاله حاضر ضمن ارایه خصوصیات فرهنگ های نوآور ، به نحوه ایجاد فرهنگ نوآوری و پایداری فرهنگ نوآوری در آموزش عالی پرداخته شده است

لینک کمکی