فایل word مسئوليت اجتماعي سازمان و ضرورت توجه به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسئوليت اجتماعي سازمان و ضرورت توجه به آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عواملی مانند اهمیت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری ، وجود رقابت شدید در فضای کسب و کار و آلودگی محیط زیست اهمیت توجه بیشتر سازمان را به مشتری و محی نمایان میسازد . برخلاف آنچه که در گذشته تصور میشد سازمان فقطدر مقابل کارکنان و سهامدارانش مسئول نیست . مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان موجب ایجاد تصویر مناسب از سازمان در جامعه میشود و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهبود میبخشد . در مقاله حاضر به ارائه ادبیات نظری مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان و تبیین اهمیت آن پرداخته شده است

لینک کمکی