فایل word مقايسه تطبيقي بين استراتژي هاي بازاريابي بانک سپه و چند بانک منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تطبيقي بين استراتژي هاي بازاريابي بانک سپه و چند بانک منتخب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

با توجه به تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی در دنیای امروز به کارگیری استراتژی های گذشته و عدم تطبیق با شرایط فعلی عاقلانه نبوده و موجب تضعیف بانک در مقابل سایر رقبا می گردد. بنابراین بانک ها نیز مانند سایر بنگاه هایخدماتی باید بر مشتریان متمرکز شده و با دنبال کردن اهداف بلند مدت تصویر مثبتی از سازمان خود در دید مشتریان ایجاد نمایند هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مقایسه تطبیقی بین استراتژی های بازاریابی بانک سپه با بانکهای ملی، تجارت،رفاه و کشاورزی بود، جامعه آماری کلیه کارمندان بانکهای سپه ، تجارت، ملی، رفاه،کشاورزی بودند، نمونه گیری به روش تصادفی طبقهای صورت گرفت، نتایج این پژوهش نشان داد نتایج نشان داد بین استراتژی حفظ یا گسترش سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی در بانک سپه و بانکهای منتخب دیگر تفاوت وجود دارد . و بین استراتژی تبیین شعار تجاری اعتماد آفرین و مناسب در بانک سپه و بانکهایمنتخب دیگر ، بین استراتژی نوآوری برای جذب سپرده ها در بانک سپه و بانکهای منتخب دیگر ، بین استراتژی تلاش در جهت حفظمشتریان فعلی در بانک سپه و بانکهای منتخب دیگر ، بین استراتژی مشتریان بازنشسته به عنوان یک هدف در بانک سپه و بانکهای منتخب دیگر و بین استراتژی حمایت از بنگاه های تجاری کوچک در بانک سپه و بانکهای منتخب دیگر تفاوت وجود داردp<0/05

لینک کمکی