فایل word منابع انساني و چابک سازي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منابع انساني و چابک سازي سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از پارادایم های که به منظور افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت مطرح می گردد، چابکی سازمانی است. چابکی سازمانی به مفهوم قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا بدون نیاز به انجام تغییرات است.در واقع سازمان می تواند ظرفیتی را در ساختار و روشهای عملیاتی خود به وجود آورد که انعطاف پذیری، تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یکسری تغییرات دایمی، اجباری و بنیادی ایجاد نماید.با تغییرات جدید، سازمانها باید به فراتر از سازگاری با تغییر بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. یک از پارادایم های افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت چابکی سازمان است. در اینپارادایم نوین سازمان قادر است توانایی کامیابی در محیط در حال همیشه تغییر و غیر قابل پیش بینی را بدست آورند

لینک کمکی