فایل word تاثير پذيري از راهکارها و الگوهاي طراحي با رويکرد معماري پايدار راهي براي زندگي ماندگاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير پذيري از راهکارها و الگوهاي طراحي با رويکرد معماري پايدار راهي براي زندگي ماندگاري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

لزوم دانش طراحی پایدار مختص به عواملی است که در راه های شناخته شده به سرانجام می رسد گرچه راه ها و دانش های طراحان دست خوش افکار یا بعضا عوامل های مختلف قرار گرفته شده می باشد اما وجود دانش طراحی پایدار می بایست با نگاه درست در مسیر درست و کمک عوامل های میدانی صورت گیرد نگاه به نکات بعضا ساده و اطلاع داشتن از راهکارهای به روز با توجه به امکانات و عوامل محیطی دیگر در صورتی امکان پذیر است که فرایندی انسانی و غیر انسانی را همچون گذشته از سنت طراحی قدیمی به ارث برده و آن را سرلوحه ملزومات طراحی به کار برده باشد در طراحی پایدار اصولی از قبیل اقلیم توجه خاصی را طلب می کند زیرا در چهارچوب طراحی پایداری تنها عاملی که مشخص کننده اصول است اقلیم هر منطقه می باشد این نوشتار با این نگاه به دانش طراحی پایدار صورت گرفته است که از دیرباز آموخته و پایداری را با نگاهی جدید در هم آمیزیم و اصول های آن را فراگیریم باشد که با نگاه معماری پایدار زندگی ماندگار برای آیندگان رقم بزنیم

لینک کمکی