فایل word شکل مساکن روستايي از ديدگاه اقليمي محيطي و معيشتي گذشته و حال مطالعه موردي روستاهاي دهستان ابرشيوه شهرستان دماوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شکل مساکن روستايي از ديدگاه اقليمي محيطي و معيشتي گذشته و حال مطالعه موردي روستاهاي دهستان ابرشيوه شهرستان دماوند :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در مناطق روستایی و شهری مسکن از جمله ابتدایی ترین نیازهای انسان می باشد و به عنوان اساسی ترین بخش از فضای کالبدی مطرح می باشد که توسط آدمی و برای رفع نیازهای مختلف فیزیکی اجتماعی و کالبدی بوجود آمده است طراحی مساکن و خصوصا مسکن روستایی به عوامل مختلفی بستگی داشته به همان اندازه که متاثر از عوامل طبیعی است از ساختارهای اقتصادی فرهنگی اجتماعی و معیشتی هم تبعیت می کند مناطق روستایی ایران با قدمتی چند هزار ساله با معماری و طراحی سنتی و بومی عجین هستند این پژووهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در دهستان ابرشیوه شهرستان دماوند می باشد که به بررسی ساخت و سازهای جدید روستایی با گرایش به شهری شدن اندیشه روستایی و مقایسه آن با معماری سنتی و بومی مساکن و اثرات آن در تغییر بافت روستایی دارد یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییر در معیشت روستایی نقش تغییر در مسکن فرم را نیز سبب شده است

لینک کمکی