فایل word فرآيند طراحي خانه فلسفه از ايده تا طرح با رويکرد حکمت اشراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرآيند طراحي خانه فلسفه از ايده تا طرح با رويکرد حکمت اشراق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

خانه از یک نظر بدلی است از بطن زهدان مادر مسکنی که زمانی برای انسان امن و راحت ترین مکان بوده است و بواسطه حضور انسان می اندیشد و فلسفه ورزی پیشه می کند و این تفکرات خلاقیت پدیدآمدن و هنر را سبب می شود و از میان آفرینش های انسان معماری حیاتی ترین و جامع ترین هنر است و بنابراین در هنرها موقعیت محوری دارد معماری نمایش دهنده گوناگونی ابزارها و تعدد حالات رسیدن ه وحدت است ایران نیز در تاریخ اسلام یکی از مراکز برجشته هنر اسلامی بوده و معماری اش از زیباترین موارد موجود است حال با تکیه بر این سنگ بنای محکم و استوار و با تکیه بر مفاهیم فلسفی بویژه حکمت اشراق که اصالت را در عالم هستی به نور می دهد و مبدا انرا نورالانوار می داند سعی شده تا از این مهم و با ترکیب آن با ذوق معمارانه مکان و فضائی اشراقی تحت عنوان خانه فلسفه ایجاد شود که پاسخی است جهت شناساندن هرچه دقیق تر اندیشه های فیلسوفان و متفکران جهان به ویژه فیلسوفان و اندیشمندان ایران این پژوهش با روش تافیقی قیاسی و استقرایی و با تحلیل محتوا و مفاهیم حکمت اشراق به عنوان کی از سه قطب اصلی فلسفه اسلامی که متاثر از فرهنگ و اندیشه های ایران استان و نظرات افلاطون بوده و بیشتر مشتمل بر ذوق و سلوک است تا استدلال محض معقول به این نتیجه می رسد که تبدیل این مفاهیم به نمودار و در نهایت به صورت خطوط و فرم می تواند در معماری خانه فلسفه با رویکرد اشراقی و سایر هنرها متجلی شود

لینک کمکی