فایل word فرايند ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري در راستاي بازسازي بهسازي و نوسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرايند ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري در راستاي بازسازي بهسازي و نوسازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیشتر شهرهای با سابقه و تاریخی ایران تحت تاثیر آن قرار گرفته اند آنچه مسلم است این مساله رشد بافت شهری را مختل کرده و ان را به پیرامون سوق می دهد و بنابراین افزون بر نابودی افت های درونی و با سابقه شهری هزینه های هنگفتی را با ایجاد بافت های نوظهور بر گرده شهر محتمل می کند ساماندهی در حوزه شهری تعریفی نزدیک با واژه توسعه دارد این واژه دارای معانی مختلفی می باشد تصمیم و تعیین بهترین تکنیک ها برای اجرای یک شیوه جدید با فعالیتی که باعث می شود منطقه ای سودبخش یا مفید گردد از معانی آن می باشد اصلاح ساماندهی در سالهای اخیر بیشتر در صنف معماران شهرسازان و برنامه ریزان شهری رایج شده است و غالبا تغییر کالبدی فیزیکی مدنظر بوده است ساماندهی در خصوص فضای شهری شکل گرفته ای به کار می رود که نارسائی های کارکردی و کالبدی دارد ولذا با قبول کلیت وضع موجود به راه حل هایی اصلاحی و سازماندهی محیط کنونی می پردازد نواحی مرکزی شهرها بنابر سرشت خود با انواع عوارض و مشکلات شهری روبه رو هستند و از این رو معضل آنها موضوعی چند وجهی چند بعدی است که در هر مورد خاص به شکلی بروز پیدا می کند به همین دلیل برای حل مشکلات آنها معمولا اقدامات و برنامه های گوناگون مطرح می شود که هریک بر جنبه ای خاص تاکید دارد رواج اصلاحات و مفاهیمی مثل نوسازی بازسازی هسازی حفاظت مرمت احیاء جان بخشی باززنده سازی پاکسازی و مانند اینها بیانگر پیچیدگی و تنوع در مضمون ساماندهی مرکزی شهر است که در این مقاله با بهسازی بازسازی نوسازی بافت های فرسوده که باعث بهبود بناهای فضاهای شهری می شود آشنا می شویم در این راستا از روش کتابخانه ای با بهره جستن از کتاب ها فصلنامه ها جراید نقشه ها سایتهای اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مود نیاز پرداخته ایم

لینک کمکی